Informacija visuomenei

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO

Nerijaus Bučio įmonė informuoja:

Netinkamas atliekų tvarkymas daro žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai. Besikeičiančios vertybės visuomenėje skatina besaikį vartojimą, ko pasekoje nuolat generuojami pertekliniai atliekų kiekiai, jų netinkamas tvarkymas teršia orą, žemę ir vandenį, nepataisomai keičia gamtą, žmonių sveikatą. Todėl atliekų tvarkymas tampa viena aktualiausių ir prasmingiausių žmogaus veiklos rūšių.

Nerūšiuojamos ir netinkamai tvarkomos pakuočių atliekos jau po kelių dešimtmečių gali mūsų šalį padaryti vienu dideliu sąvartynu.

Svarbu atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje, perdirbti ar kitaip panaudoti, saugant aplinką ir tausojant gamtos išteklius.

Pakuočių atliekos yra alternatyvus žaliavų šaltinis, jas rūšiuojant ir perdirbant gaunama nauda pramonei, tausojami gamtiniai ištekliai. Todėl yra labai svarbu pakuočių atliekas išskirti iš bendro susidarančių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir tinkamai panaudoti, taip užtikrinant, kad nebus teršiama aplinka, o jų antrinis panaudojimas padės išsaugoti daug įvairių gamtinių resursų.

LR teisės aktai reikalauja pakuočių ir gaminių atliekas tinkamai rūšiuoti ir nešalinti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis, nes tik taip atsiranda galimybė kuo daugiau atliekų perdirbti ir sumažinti aplinkos taršą. Tik tinkamai rūšiuojant gaminių bei pakuočių atliekas, galima sulaukti teigiamų rezultatų.

Atsisakyti prekių pakuočių atliekų galima metant surūšiuotas pakuotes į viešose vietose pastatytus specialius atliekų konteinerius (geltonas konteineris skirtas plastikui ir metalui, žalias – stiklui, mėlynas – popieriui), priduodant atliekų supirkimo punktuose, pakartotinio naudojimo pakuotes, už kurias nustatytas piniginis užstatas, priduodant parduotuvėse.

Pakuočių ženklų reikšmės

Kad vartotojams būtų lengviau rūšiuoti, dauguma gamintojų medžiagas, iš kurių pagaminta pakuotė, žymi sutartiniais ženklais. Trikampis, sudarytas iš trijų rodyklių, besisukančių pagal laikrodžio rodyklių judėjimo kryptį, žymi, kad paženklinta pakuotė gali būti perdirbta.

Trikampio viduryje paprastai yra vienas ar du skaičiai, kurie nurodo medžiagos tipą (1-19 reiškia plastiką, 20-39 – popierių ir kartoną, 40-49 – metalą, 50-59 – medieną, 60-69 – audinius ir tekstilę, 70-79 – stiklą).

Informacija parengta, vadovaujantis Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-554.